DISCLAIMER


DISCLAIMER VOOR WWW.TOTAALINKT.SHOP


ACT Universal B.V. (Kamer van Koophandel: 09124258), hierna te noemen Totaalinkt, verleent u hierbij toegang tot www.totaalinkt.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Totaalinkt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID


Totaalinkt spant zich in om de inhoud van www.totaalinkt.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.totaalinkt.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Totaalinkt.Voor op www.totaalinkt.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Totaalinkt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend


AUTEURSRECHTEN


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Totaalinkt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Totaalinkt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.